Spambekæmpelse


Nu er det blevet for meget, nu skal der aktiv bekæmpelse til. I lang tid har jeg brugt "Uffes spam deleter", som er et super godt og nemt lille program, men det blev for stort at administrere selv, så der skulle der ske noget.

Efter nogen tids søgning fandt jeg kombinationen af SpamPal og PopTray til at være det optimale. Det er begge 2 forholdsvis små programmer der er nogenlunde lette at sætte op, så næsten alt bliver filtreret fra.

SpamPal fungerer som en lille lokal buffer der gennemlæser alt indgående mail fra min konto hos TDC og markerer de mails den mener er spam med en tekst jeg har valgt. Ens postprogram skal blot ændres til at kigge efter post på ipadressen 127.0.0.1.

PopTray er en lille mailchecker, der ikke henter hele mailen, men kun den første del og kan slette mailen direkte på postserveren så man ikke får mails'ene hjem på ens computer/ens mailprogram (og dog - det vender vi tilbage til senere).

At downloade og installere burde ikke være det store problem, PopTray er endda i en fordansket version, så den er rimeligt nem at gå til.

Quickjump: Indstillinger i Spampal, PopTray og Mozilla

 

Mine indstillinger i SpamPal.

Spampal er med dansk tekst fra og med version 1.594, da jeg lavede denne side var den kun på engelsk, derfor de engelske tekster på billederne.

I SpamPal klikker man på "Funktioner" - "Options", her skal der lige justeres lidt.

Jeg har sat "offentlige sortlister" til "medium".

Og valgt at sortere mails fra følgende lande fra.
Ved sortering på lande formoder jeg at jeg ikke på noget tidspunkt vil modtage andet end spam fra disse lande.

Når SpamPal detekterer spam i en mail, kan den stemple mailen som spam, så PopTray (eller andre programmer) kan genkende spam og slette det. Det gælder om at finde en sætning (eller kombination af tal og bogstaver) som man alligevel aldrig vil modtage i en mail. Jeg har valgt at spammails skal markeres med "spam by spampal".

For nu at kunne følge med i, hvilke mails der slettes har jeg valgt at sætte en logfil op, så jeg kan se, hvilke mails der slettes og hvilke der går igennem. Tænk nu, hvis en eller anden kineser interesserer sig for tog og han vil kontakte mig, så kan jeg se hans adresse og subject på den mail han har sendt mig. Jeg kan så skrive til ham og sige "skriv igen" samtidigt med at jeg "hvidlister" hans mailadresse.

Uddrag af nuærende logfil:

Der er et rimeligt godt plugin til SpamPal der hedder "RegExFilter" og som det fremgår af ovenstående fanger den mange spammails. Dette plugin kommer somstandard med fra SpamPal. RegExFilter læser selve mailen og kigger efter en række forudbestemte ord eller sætninger og giver point ud fra dem. Eksempelvis tæller Viargra mange point, et kendt spammailsendeprogram gør også. At afsenders emailadresse svarer til den server mailen kommer fra tæller minus point.

Man kan selv redigere i listen, eksempelvis har den ikke noget filter mod tillbud om universitests diplomer, så et sådan her jeg skrevet selv (jeg har den uddannelse jeg har brug for og behøves ikke at fake mig til mere). Der skulle blot tilføjes disse 2 linjer i konfigurationsfilen:

@~LINE: "degree"
~LINE: 250.0 "diploma"

Ser den en mail med ordene "degree" og "diploma" tæller det automatisk 250 point. I første ombæring kan det se lidt besværligt ud at putte nye filtreringer ind. Kan man programmeringssproget "pearl" er det super let, men hvis man som mig ikke kan det, må man lure lidt af de andre filtre af og læse manualen.

Som standard vil den makere en mail som spam, hvis den scorer mere end 450 point og lave en advarsel i headeren om formodet spam, hvis der scores mere end xxx point (kan ikke huske det, men har selv justeret den til 300).

(til top)

 

Mine indstillinger i PopTray.

I PopTray er der lige lidt konfiguration der skal gøres, først skal sproget ændres til dansk og mit postprogram vælges

Dernæst skal PopTray kende min mailkonto, så den ved, hvor den skal kigge efter post. Serveren har en ipadresse der hedder 127.0.0.1, det er en lokal server der forspørges på, nemlig SpamPal, der sender forspørgslen videre til den postserver man valgt i login navn (hos mig er det pop3 serveren hos TDC)

Hvis RegExFilter skal virke, skal man ikke kun se på header men også body. Derfor bliver man nødt til at downloade hele mailen.

Til slut har jeg lavet 2 filtre der kan sortere/slette i indkommende mails.

Det første er alle mails SpamPal har markeret med den tekst jeg har valgt. Ser PopTray en mail med emnet "Spam by Spampal" bliver de slettet direkte på serveren.

Det andet drejer som om de mails der ikke bliver markeret som spam med SpamPal, men alligevel bliver markedere som mistænkelige af RegExFilter. Dem markerer jeg som evt spam med PopTray, men sletter dem ikke. Så kan jeg lave en hurtig vurdering i PopTray og evt bare tykke "Slet spam".

(til top)

Mine indstillinger i min mail klient.

Når man bruger SpamPal kan det være en god ide at hente sine mails gennem SpamPal (men ikke nødvendigt) med sit mailprogram.

Jeg har valgt at lade alle mails gå gennem SpamPal, derfor skal mit mailprogram sættes op til at forespørge på mail gennem SpamPal. Med Mozilla 1.6 gøres det sådan her.

 

Header af en mail indeholder informationer omkring afsenderen, dens mailadresse, ip adresse, hvilket program der er brugt til afsendelsen osv.

Body af en mail er selve den tekst modtageren af mailen skal se

(til top)


Kommentarer tips og tricks,modtages gerne !!
E-Mail :
Klaus D. Mikkelsen - (moppe@post6.tele.dk)

Designet af Moppe