Print som pdf


For at gøre det nemt, kommer her en lille opskrift.

Gå ind på PDFcreators hjemmeside

Hent nyeste version af programmet.

Installer PDF creator, husk at fjerne Yahoo search og hvad du ellers ikke har brug for. Mine indstillinger er som herunder:

 

Væk med Yahoo search:

 

Jeg har dog valgt at beholde en programgruppe i startmenuen.

 

Jeg behøves heller ingen ikoner på skrivebordet, eller flere valg i tekstmenuer

  

 

Så er det ellers bare at printe ud på normal vis, vælge PDF creator som printer og følge instruktionerne (som regel bare at klikke gem og vælge et passende sted at gemme filen).


Kommentarer tips og tricks,modtages gerne !!
E-Mail :
Klaus D. Mikkelsen - (moppe@post6.tele.dk)

Designet af Moppe