Klörenburg:


Klörenburg er en lille by for enden af en 20 km lang sidebane. Egentligt burde banen være nedlagt for mange år siden, men i Klöreburg er der sporforbindelse til en virksomhed, der stædigt holder fast i brug af jernbanevogne til transport af deres produkter.

Sidebanen fra Grossstadt til Klörenburg, går gennem Mitteldorf, hvor der tidligere var station, men nu kun er trinbræt, tæt på Klörenburg er der tilslutning til endnu en industrivirksomhed, der også holder fast i jernbanetransporten, nu der alligevel køres godstog til Klörenburg.

I Klörenburg er der kun almindelig folkeskole, alle der vil på videregående uddannelse, skal ud i verden for at få det, men den solide passagerforbindelse gør at mange unge fortsat bor i Klörenburg og læser i Grossstadt, da priserne på lejligheder i Grosstadt er meget høje, da Grossstandt er en universitetsby.

Klörenburg har et par større industrivirksomheder der også får en smule gods per jernbane, men det er ikke det voldsomme. Til gengæld skal der arbejdere til og fra fabrikken, her kommer en del med toget, igen på grund af den intensive persontogsdrift.

Sporplanen er som følger:
Spor 1 er perronspor, spor 2 er omløbsspor og evt. mulighed for at placere godsvogne. Spor 3 et blindspor til opbevaring af godsvogne og spor 4 er stikspor med læsserampe. Ud fra stationen går stiksporet til industrivirksomheden.Stationen fylder noget der ligner 3-4 moduler, hertil kommer evt. et strækningsmodul og en fiddleyard.
Stiksporet fra stationen kører ud i samme retning som sporet ud i "verden", evt. gennem en port der køres til side, hver gang der skal et tog igennem. Herefter forsvinder toget bag træer (og ind under bakken bag strækningen på strækningsmodulet) og ind på fiddleyard.

Der kan evt. laves et ekstra indstiksmodul mellem station og strækning, indeholdende en lille remise.

Trafikken er motorvogne til persontog (rote brummer hvis vi kører epoke 4 og Desiro, hvis vi kører 5/6) eventuelt også 212/215 med silber/rotlinge.
Godstog er hovedsageligt bloktog til de 2 industrivirksomheder.

Det lidt "trælse" for dem der kører med godstoget er at stiksporet til industrivirksomheden på strækningen er placeret cirka 2 km før Klörenburg. Det vil sige at man trækker godstoget fra Grossstadt frem til sporskiftet på strækningen og trykker så vognene op til virksomheden, men de vogne der skal med derfra trækker man til Klörenburg, laver omløb og kører så til Grosstadt, da man (naturligvis) ikke skubber godstoget de godt 20 km til Grosstadt.

Gods til stiksporet, her ankommer godstoget i omløbssporet og trykker vognene direkte ud i stiksporet. Tomme godsvogne retur trækkes ud og der laves omløb inden der er afgang mod Grosstadt. Nogle gange er der brug for at ekstra vogne placeres på det ene blindspor.

Trafikken er små og mellemstore godstogslokomotiver. Igen BR 212, men også G2000, BR 232/242, BR 290 eller en BR 346/360 kunne bruges. Taler vi epoke 4 kunne også en Köf komme med en enkelt godsvogn.

Vogne til industrien kunne være GATX i bloktog, det kunne være coilvogne i bloktog, det kunne være granualtvogne, lange interfrigo kølevogne, eller blot skydedørsvogne.
 


Kommentarer tips og tricks,modtages gerne !!
E-Mail :
Klaus D. Mikkelsen - (moppe@post6.tele.dk)

Designet af Moppe