Mine tanker og drømme om en modelbane:


Nu har siden været oppe i et par år og jeg er ikke kommet i gang. Det skyldes flere faktorer, men herunder blandt andet at jeg fik fat i bogen omhandlende banestrækningen Arnstadt - Ichtershausen, hvor jeg fandt ud af noget mere historie. Det gik op for mig at nedenstående sporplan aldrig haf haft noget med virkeligheden at gøre og så gik det sjove lidt af projektet. Desuden er knægten herhjemme i mellemtiden også blevet så stor at han er begyndt at bruge pladsen, hvor jeg skulle have modelbane.

Så min bane er opgivet, men drømme og ideer mangler ikke. Ud af Ichterhausen er opstået ideen til Klörenburg.


Min kone siger at jeg er skør og at jeg har modeltog nok, men here it goes:

Jeg går og lurer lidt på at bygge en bane herhjemme. Det bliver den lille station Ichtershausen der var placeret for enden af den 5,5 km lange (tidligere privatbane) strækning til Arnstadt i Thüringen.

Her er sporlayoutet fra den nu nedlagte station.

Spor 1 er det gennemgående hovedspor der fører til perron, spor 2 er til omløb af maskine og spor 3 er til læsserampen (der også kan betjenes fra spor 2). 4 og 5 er til den lille remise. I byen Ichtershausen var den tidligere storindustri en nålefabrik og langs den forholdsvis korte bane var der ikke mindre end 14 fabrikker med sportilslutning. Det lidt sjove her er at oftest havde man Gmp til at køre der (Godstog med personvogne på slæb). Her kom lokomotiv, med personvogne, efterfulgt af godsvogne. Lokomotivet kunne så lave omløb via spor 2, koble godsvogne fra og stille dem op i spor 2 og 3, for herefter at "dampe af igen" med persontoget. Når et nyt persontog kom, kunne vogne fra spor 2 (der nu var læsset om) hægtes på i bagenden af toget og lokomotivet lave omløb.

"Min" verden, der foregår i sen epoke III eller start epoke IV. Jeg vil forsøge at lave anlægget nogenlunde neutralt, så der kan køre både DB og DR materiel, afhængigt af hvilket humør jeg er i dan dag. I skrivende stund er der dog med DB trækkraft der passer til tiden, så det startes der med, men når jeg får hånd i en "Ferkeltaxe", så har jeg 2 styks DR BR 106 der kan tage sig af godstrafikken. Desuden har nålefabrikken fået kæmpe succes i både øst og vest og er med til at skabe gods og persontrafik. Så megen trafik at der er stationeret en Köf  (eller en østtysk BR 106 rangermaskine) i de gamle remiser og at den skinnebus, der bringer en stor del af natholdet på arbejde, overnatter i remisen. Desuden kommer der en skinnebus med bivogn med arbejdere til dagskiftene. Köf'en sørger ikke kun for godset til og fra nålefabrikken, men servicerer også andre fabrikker undervejs og laver "opsamlingsrunde" så der køres med typisk en 3-5 små godsvogne, eller 1-2 store (det kunne være vogne med stålruller direkte til fabrikken - Roco har vist prototyper af en vogn der selv kan skyde taget til side og "larme"). Derfor overvejes det at forlænge spor 2 yderligere over til et aflæssespor direkte ved fabrikken, da læsserampen ikke er praktisk/stor nok til at den kan betjene både nålefabrikken og de andre omkringliggende industrier.

Layoutet som du ser her, kan lige præcist være på toppen af min kommode (eller rettere kommode plus lidt udhæng i siderne). Til højre for kommoden er der en åbning til en kvist og på den anden side af kvisten står mit computerbord ind mod skråvæggen, så her er der plads til en skjult opstilling. Foran kvisten kunne der være et aftageligt stykke med bro/natur/whatever. Stationen skal laves på 2 moduler af ca. ½x1 m i størrelse + bro + skjult banegård, så den kan medbringes til evt. udstillinger/messer.

I begge ender af spor 1 og 2 skal der placeres afkoblingsskinner og ved spor 3 en ditto. Skal spor 2 forlænges (byrådet og fabrikken er ikke enige om, hvem der betaler) vil det også kræve en afkoblingsskinne ved fabrikken.

Der er så basis for skinnebusser, evt. korte persontog og ikke mindst rangeren rundt med godsvogne - vel og mærke på en komplet station og ikke blot et rangerområde.

Et projekt der skal bygges med TILLIG skinner og med de rette bygninger. Styres manuelt af en ældre lokmaus (er på lager) og evt. automatiseres med SPROG'en som interface. Det rullende materiel er også på plads. Sporskiftere skal styres servodrev og afkoblingsskinner i baneovergange skal også være servodrevne - men det har lange udsigter.

Ind til videre er der placeret lidt løse skinner på toppen af kommoden og der er en halvfærdig remise (KIBRI 9438) der p.t. afventer en modifikation af dørene, så de kan åbnes ved hjælp af servomotorer. Remisen ser sådan ud på fabrikkens hjemmeside:

 

Trafik til/fra byen:

Stål/jern til nålefrabrik / tomme stålvogne retur.
Færdige nåle fra fabrikken.
Arbejdere til/fra byen ikke mindst nålefabrikken.
Stykgods til byen.
Stykgods fra andre virksomheder i byen.
Opsamlede godsvogne på vej mod Ichtershausen, der venter på tog retur til Arnstadt.
Mellem og overskolebørn der skal til/fra i uddannelse i Arnstadt

 

DB materiel der kan befare strækningen:

BR 55 (gods)
VT 70 skinnebus (bliver nok ikke digitaliseret så den kommer nok ikke på layoutet).
BR 80 (rangerlokomotiv).
VT95 og 98 skinnebusser.
ETA/ESA 176 skinnebus evt. med bivogn
V 100 diesellokomotiv til både gods og persontrafik.
BR 333 (Köf) rangerlokomotiv
 

DR materiel:

BR 106 (og BR 346) det østtyske V60 rangerlokomotiv, kan også i sommerperioder bruges til persontrafik.
På ønskesedlen er der en BR 772 "Ferkeltaxe".

 

 

 

 

Yderligere oplysninger om banen fra Arnstadt til Ichtershausen.

Lidt flere

 

Yderligere oplysninger om Ichtershausen by.

 

 


Kommentarer tips og tricks,modtages gerne !!
E-Mail :
Klaus D. Mikkelsen - (moppe@post6.tele.dk)

Designet af Moppe