ESU lokpilot og loksound 4 "autotune" af motorparametre.


I forbindelse med ESU's generation 4 af lokomotivdekodere, er der kommet en (indtil videre udokumenteret) metode, hvor dekoderen selv finder de mest optimale parametre til at styre motoren. Det er normalvis CV 52 til 55 man regulerer i for at få optimale motoregenskaber.

Inden man går i gang, skal lokomotivet tjekkes at det kører frit, og at motoren er rengjort, for at få mest muligt ud af autotuning. Dernæst skal man finde et 1,5 til 2 meter langt spor der er helt flad og ikke mindst helt rengjort. Det er en god ide at lade lokomotivet køre uden belastning i 5-10 minutter i hver retning inden man udfører autotune, så motoren er almindelig driftsvarm.

Nå man er klar, placeres lokomotivet på midten af sporet og ved hjælp af digitalstationen (brug ikke lokprogrammeren) sætter man CV 54 til 0, herefter går man i normal brugermode på digitalstationen og trykker F1. Lokomotivet vil nu køre fremad i fuld fart ganske kortvarigt og parametrene CV 52 til 55 er ændret.

Sørg også for at få opdateret firmwaren i dekoderen, inden du går i gang, ESU arbejder stadigvæk med firmwaren (august 2011), herunder med motorstyring.

 

Da jeg ofte "taler med" på udenlandske fora, kommer den her på tysk og engelsk også:

 

"Autotune" of Loksound and Lokpilot V4

Make shure everything is running perfectly.
Clean current pickup points.
Run the loco for a while, so it get normal operating temperature.
Place the loco on a 1½ meter straight clean track.
Set CV 54 to zero.
Leave programming mode.
Press F1

The loco wil make a large "jump" forward, and measure the optimum motor parameters.
 

Automatische Einmessfunktion Lokpoilot und Loksound V4

Der Decoder kann die Lastregelparameter automatisch ausmessen und auf den Motor abstimmen.
Es funktioniert so:

* Schreiben Sie in CV 54 den Wert 0
* Setzen Sie die Lok ohne Wagen auf ein gerades Stück Gleis. Das Gleis sollte mindestens 1 Meter Auslauf haben.
* Stellen Sie sicher, dass die Lok auf dem Fahrpult aufgerufen ist, aber Geschwindigkeit "0" hat.
* Drücken Sie nun die F1-Taste.
* Die Lok wird automatisch einen grossen "Sprung" nach vorne machen. Dabei misst der Decoder den Motor aus und überschreibt die Werte CV 53, 54, 55, 56

Klaus


Kommentarer tips og tricks,modtages gerne !!
E-Mail :
Klaus D. Mikkelsen - (moppe@post6.tele.dk)

Designet af Moppe