News.

Af Leif Jørgensen

Hvem er du?

Ja du er da forhåbentlig dig selv. Eller er du?

Det hører til god takt og tone at underskrive sig med for- og efternavn og evt. mellemnavn. Også profilnavnet bør i Usenet være dit eget navn helt eller delvist. I visse privatbestyrede fora kan man i et vist omfang benytte sig af dæknavne som profilnavn, men på Usenet bør det undgås. Folk, der her underskriver sig med dæknavne, vil nemt blive opfattet som utroværdige, da de jo tilsyneladende ikke vil stå ved hvem, de er.

Husk også at du altid er en repræsentant for både dit fag, arbejdsplads, forening, by, landsdel, interessegruppe etc. Kommer det frem, at du arbejder i en bestemt kommune eller er bestyrelsesmedlem i en bestemt forening, vil du automatisk blive opfattet som repræsentant for denne kommune eller forening, uanset om du skriver som privatperson. Dette har især betydning, hvis vedkommende arbejdsplads, forening etc. er indblandet i noget, der er til debat i gruppen og/eller pressen. Alt efter hvad du skriver, vil det enten forventes, at du har særlig indsigt i sagerne eller prøver at påvirke debatten i en bestemt retning. Det første vil blive opfattet positivt men kan være svært at leve op til. Det sidste vil blive opfattet negativt og skader din troværdighed.

 

Dobbeltgængeri

Opret kun en profil i hver gruppe. Det er absolut ikke velset at benytte sig af flere profiler og vil blive ofte opfattet som om, man er ude på noget lusket. Og er det ikke tilfældet, vil man blive opfattet som en, der ikke kan huske noget så simpelt som sit eget brugernavn og kodeord.

Kun hvis du har behov for at ændre profilen men ikke har mulighed for at ændre det ønskede, kan du oprette en ny profil, men så skal den gamle selvfølgelig heller ikke bruges mere. Oplys evt. om ændringen i et PS. i første nye indlæg, så det ikke bliver misforstået.

 

Svar kan også findes andre steder

Det er ikke altid nødvendigt at spørge i gruppen. Dit spørgsmål kan allerede være besvaret andet steds på nettet.

Inden for næsten alle fagområder findes der hjemmesider, der beskæftiger sig med det. Med lidt søgning og surfning vil du kunne finde frem til en række sider og fora, der dækker lige netop dit interesseområde. Ved at undersøge dem nærmere kan du finde svar på en række spørgsmål, så du ikke behøver at ulejlige gruppen med dem.

Disse sider kan findes gennem forskellige søgemaskiner som www.google.dk , www.yahoo.com , www.jubii.dk og www.msn.dk . Ved at følge med i gruppen vil du også undervejs støde på links til interessante sider.

Mener du dig i stand til at forstå et eller flere fremmedsprog, kan det ofte også være en ide at se på sider på disse sprog.

Endelig er der som bekendt også noget, der hedder tidsskrifter, bøger, boghandler og biblioteker. Mange spørgsmål er allerede besvaret her, så en tur på det lokale bibliotek eller din egen bogreol kan anbefales.

 

Usenet og Google

Det er ikke alle, der læser nyhedsgrupperne via News. En del foretrækker at gøre det via Google. Men vær opmærksom på at de fungerer på hver sin måde.

Google adskiller sig fra News ved, at den ikke godtager vedhæftede filer, og at sletning af indlæg ikke registreres. Det sker, at første indlæg i en tråd bliver slugt, men ellers bevares alle indlæg uændret til evig tid. Så tænk før du sender et indlæg af sted – du kan ikke blive af med det igen.

En tredje forskel er, at Google ikke opdaterer med det sammen men kun med tre-fire timers mellemrum. Det betyder, at nye indlæg først vises med nogle timers forsinkelse, så det er ikke en fejl, hvis dit nye indlæg ikke straks fremkommer.

Endnu en finurlighed er, at Google registrerer indlæggene efter amerikansk tid. Skriver du et indlæg om morgenen, vil det blive opfattet som et indlæg skrevet sent om aftenen dagen før.

 

Ny tråd – nyt indlæg

Når du starter en ny tråd så sørg for, at den får en passende titel, der kort fortæller hvad, det drejer sig om. Det dummeste, du kan kalde en tråd, er:

”Hjælp!”

Hvad er det, du skal have hjælp til? Det er det, du skal skrive i titellinien, så folk ved hvad, du vil vide. Ellers springer de måske bare dit indlæg over eller svarer i en nedladende tone. Har du f.eks. behov for at vide hvornår, TV1000 startede, kan titlen passende være:

”Hvornår startede TV1000?” eller blot ”TV1000” hvis du også har andet på hjerte.

Imidlertid kan du komme ud for, at din tråd får samme titel som en gammel tråd. I hvert fald Google vil så lægge din nye tråd under den gamle med den forvirrende følge, at der f.eks. kommer til at ligge 32 uvedkommende indlæg før din trådstart.

Vær opmærksom når du svarer i en tråd. Den mindste ændring eller fejl i titellinien bliver opfattet som starten på en ny tråd af systemet. Hvis det ikke er din mening at starte en ny tråd, skal du derfor ikke ændre i titellinien, med mindre systemet fejlagtig har indsat et ekstra mellemrum eller lignende. Navnlig æ, ø og å kan forårsage sådan noget.

Hvis dit indlæg springer i en anden retning end tråden som sådan, kan det være en ide at starte en ny tråd. Det gælder navnlig ved længere tråde, der nemt bliver uoverskuelige. Den nye tråd startes ved i titellinien at skrive det nye emne og tilføje (var: ”den oprindelige tråds navn”). Er det oprindelige navn langt, skrives kun de første ord efterfulgt af … .

Hed den oprindelige tråd f.eks. ”Grå Desiro i Fredericia”, kunne den nye tråd hedde ”Hvad er Desiro? (var: Grå Desiro i…)”.

 

Gruppen – privat mail

Husk at se efter at dit indlæg bliver sendt til gruppen og ikke til folks private mail. Indlæg hører hjemme i gruppen og private sager i private mail.

 

Hjemmesider

Ikke alle har adgang til de binære grupper og derved mulighed for at se hvad, du gerne vil vise frem. Noget, der til gengæld altid er tilgængeligt, er hjemmesider. Der findes i dag en række muligheder for at få sin egen private hjemmeside enkelt og ganske gratis. Ganske vist tilbydes der kun 5-25 mb, men skal man bare fremvise lidt billeder frem i ny og næ, rækker det fint. Og så kan du også glæde folk, der ikke følger gruppen, med dine billeder, filmklip og musik.

Gratis hjemmesider kan bla.a. etableres hos www.frac.dk , www.webbyen.dk , Sitecenter (TDC) og www.home.no .

Husk i øvrigt at overholde reglerne om Copyright!

 

Brok

Er du sur på et bestemt firma eller lignende, så brok dig direkte til dem. I de fleste grupper gider man ikke høre på brokkerøve.

Gælder din vrede et andet gruppemedlem så send en privat mail til ham – eller luk kæften!


Kommentarer tips og tricks,modtages gerne !!
E-Mail :
Klaus D. Mikkelsen - (moppe@post6.tele.dk)

Designet af Moppe